Skuteczna obsługa prawna i podatkowa spółek osobowych i kapitałowych to klucz zarówno do osiągania sukcesów danego podmiotu na rynku, jak również czasami warunek przetrwania podczas zawirowań rynkowych i kryzysów. Obsługa takiego podmiotu polega w dużej mierze na bieżącej pomocy w rozwiązywaniu wątpliwości natury prawnej i podatkowej a związanej z prowadzonym biznesem. Każdorazowo zatem należy dobrać odpowiednie osoby do realizacji konkretnego zlecenia, aby zwiększyć maksymalnie skuteczność jego działań. Personalizacja prawnika do obsługi konkretnej branży gospodarczej czy specyficznych zakresów aktywności podmiotu jest bardzo ważna. Prawo spółek jest bowiem tak szerokim sformułowaniem, że można być specjalistą zarówno korporacyjnym jak i procesowym.

Właściciele i zarządy spółek powinni mieć świadomość konieczności zapewnienia dobrego funkcjonowanie ich organizacji gospodarczych we wszystkich aspektach szeroko pojętego prawa spółek, tj. zarówno bieżącego funkcjonowania, jak i wchodzenia w spory z kontrahentami lub czasem samymi udziałowcami/akcjonariuszami.

Bieżąca obsługa prawno-podatkowa polega na udzielaniu porad i wskazywaniu ryzyk danych transakcji. Jest to oczywiście podstawowa forma pomocy. Bardziej rozbudowana to oczywiście przygotowywanie szczegółowych opinii nt. transakcji lub sytuacji w spółkach, uchwał wewnętrznych, zwoływania zgromadzeń wspólników czy recenzja podejmowanych innych czynności prawnych i faktycznych przez zarządy spółek.

Skuteczna pomoc prawna i podatkowa może być realizowana także poprzez audyty przedsiębiorstw pod kątem prawidłowości prowadzonej przez nie działalności. Dzięki badaniu w formie audytu lub przeglądu podatkowego można wykryć wszelkie nieprawidłowości i dokonać ich korekty przed rozpoczęciem kontroli skarbowych. Kompleksowy audyt dokumentacji księgowo-podatkowej, procedur wewnętrznych oraz poprawności lub ryzyka zawartych umów cywilnoprawnych jest niezwykle przydatne w sytuacji gdy dany podmiot chce nabyć inna spółkę. Powyższy audyt niewątpliwie pozwala na podjęcie racjonalnej decyzji o zakupie oraz dostarcza wiedzy niezbędnej do negocjacji ceny zakupu takiego przedsiębiorstwa.

Stosowanie prawa spółek to także umiejętne i skuteczne prowadzenie sporów sądowych. Mogą one mieć charakter wewnętrzny (spory pomiędzy udziałowcami, akcjonariuszami) oraz zewnętrzny (spory w postępowaniach rejestrowych, spory z wierzycielami i dłużnikami, w tym windykacja należności, odszkodowania i inne).  

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w jednym z wymienionych wyżej zakresów lub w innym, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000