Syndyk nie ma prawa żądać pieniędzy od klientów SKOK Wołomin (pozytywne rozstrzygnięcie sądu)
Postępowanie syndyka

W dalszym ciągu realizowane są roszczenia syndyka SKOK Wołomin polegające na żądaniu pokrycia strat tej kasy do wysokości dwukrotności udziałów. Działanie te polegają najpierw na (i) wezwaniu do pokrycia strat SKOK Wołomin do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów, a następnie w przypadku braku zapłaty na (ii) złożeniu powództwa przeciwko członkowi SKOK Wołomin (pozew kierowany jest do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny w ramach elektronicznego postępowania upominawczego w tzw. EPU).

Zasadność powództwa

W naszej ocenie działania syndyka polegające na wzywaniu członków SKOK Wołomin do pokrycia straty tej kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów nie znajdują podstaw prawnych. Powody takiego twierdzenia są co do zasady trzy:
  • niespełnienie wymogów proceduralnych uprawniających do takiego żądania,
  • niezasadność argumentacji merytorycznej przedstawionej przez syndyka jakoby podstawą prawną takiego żądania byłby przepis art. 26 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy SKOK,
  • możliwe przedawnienie (powinno być rozpatrywane w każdej sprawie indywidualnie).
Podstępowanie sądowe

Prowadzona sprawa została przekazana przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny do Sądu Rejonowego w Warszawie zgodnie z właściwością pozwanego. Sąd podzielił w pełni argumentację Naszego Klienta i oddalił powództwo w całości (wyrok nieprawomocny). Takie rozstrzygnięcie jednoznacznie pokazuje, że byli członkowie SKOK Wołomin nie są bezbronni wobec roszczeń syndyka. Należy jednak pamiętać, że otrzymane wezwanie do zapłaty, a następnie pozew nie powinny pozostawać bez odpowiedzi, natomiast szanse na wygraną są w dużej mierze uzależnione od przedstawionej argumentacji prawnej.

Jeśli potrzebują Państwa pomocy przy obronie swoich interesów, zapraszamy do kontaktu.
 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000