W związku z uszczelnianiem systemów podatkowych Państw Unii Europejskiej wprowadza się w Polsce coraz więcej narzędzi dla administracji skarbowej celem eliminacji nieprawidłowości rozliczeń fiskalnych. Możliwość zarządzania konwojowania towarów, weryfikacja na bieżąco przepływów pomiędzy kontrahentami, obniżenie wartości faktur jakie mogą być regulowane w obrocie gotówkowym doprowadziły do licznych kontroli podatkowych, które z natury rzeczy są uciążliwe dla przedsiębiorców. 

Kontrola podatkowa jak sama nazwa wskazuje zmierza do zweryfikowania poprawności dokonywanych rozliczeń w prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa może być również prowadzona w stosunku do osoby prywatnej w kontekście uzyskanych dochodów i czynionych wydatków. Jeżeli wydatki podatnika w danym roku podatkowym przekroczyły łączne dochody za ten rok rozliczeniowy, prawdopodobieństwo wszczęcia kontroli jest bardzo duże. Jeżeli podatnik wraz z małżonkiem np. w 2014r. uzyskali łączne dochody w wysokości 140.000,- zł, z czego na utrzymanie własne i dzieci wydali 40.000,-zł oraz zakupili mieszkanie za 400.000,- zł i nowy samochód za 80.000,- zł zaciągając kredyt jedynie na 180.000,- zł wówczas prawdopodobieństwo kontroli jest wysokie. Fiskus będzie podejrzewał, ze podatnicy uzyskali dochód ze źródeł nieujawnionych, który będzie trzeba opodatkować stawką sankcyjną 75%. W tym przypadku małżonkowie musieliby dopłacić podatek w wysokości aż 150.000,- zł.

Zmienność prawa podatkowego doprowadziła do licznych błędów jakie popełniają przedsiębiorcy w związku z rozliczeniami. Praktyka pokazuje niestety, że najbardziej efektywną pomocą jest udział pełnomocnika już w fazie kontroli podatkowej. Na tym bowiem etapie można najwięcej wnieść do sprawy lub ograniczyć ryzyko błędnego prowadzenia kontroli przez przedsiębiorcę. Szybka i profesjonalna pomoc doradcy podatkowego na etapie kontroli ma kluczowe znaczenie dla obrony interesów podatnika i przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż kontrolowani działając w dobrej wierze, próbują sami radzić sobie z problemami podatkowymi w obliczu kontroli i niejednokrotnie tym samym zamykają sobie możliwości skutecznej obrony swoich spraw. Najczęściej dzieje się tak, gdy kontrolowany podatnik pozwala się przesłuchać na okoliczność kontroli i w czasie takiego przesłuchania zeznaje do protokołu fakty oraz składa oświadczenia woli, które mogą wywierać dla niego niekorzystne i nieodwracalne skutki.

Należy pamiętać: Nie pozwól aby doradzał Ci urzędnik !!! Żaden urzędnik nie jest doradcą podatkowym i nigdy nie będzie działał w interesie podatnika i przedsiębiorcy.

Skuteczne wsparcie podczas kontroli powinno odbywać się już na etapie przesłuchań kontrolowanego, jego pracowników, kontrahentów czy innych osób. Udział doradcy podatkowego podczas prowadzonych kontroli stanowi ważny element całej strategii obrony podatnika. Należy bowiem pamiętać, iż co prawda kontrola zmierza jedynie do zweryfikowania prawidłowości rozliczeń, to jednak już na tym etapie organy administracji skarbowej gromadzą materiał dowodowy, a sama kontrola może doprowadzić w następstwie do wymiaru podatku w postępowaniu podatkowym. Bardzo ważnym jest zatem udział pełnomocnika (prawnika specjalisty) podczas prowadzonej kontroli ale również złożenie stosownych wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu z kontroli. 

Jeżeli masz problemy z kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym, pozwól sobie pomóc, gdy nie jest jeszcze za późno. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000