Obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych posiadają podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatku równowartość 2 000 000 EUR. Bardzo ważnym warunkiem jest również dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, które to transakcje mogą stanowić istotny udział w uzyskanym przychodzie lub poniesionym koszcie.

Istotne jest, iż dokumentacja musi zawierać szereg informacji potrzebnych administracji podatkowej do ich analizy, począwszy od:
a) wskazania rodzaju i przedmiotu transakcji lub zdarzeń,
b) przedstawienia stosownych umów;
c) przedstawienia danyc finansowych oraz przepływów pieniężnych dotyczących transakcji;
d) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu lub straty podatnika wraz z uzasadnieniem;

Powyższe oczywiśćie to tylko nieliczne obowiązki jakie należy spełnić. Dla naszych Klientów przygotowujemy odpowiedni plan zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem cen w grupie podmiotów. Na tę okoliczność opracowujemy politykę cen transferowych, przygotowujemy analizy ekonomiczne oraz kompleksową dokumentację. Uczestniczymy również przy weryfikacji przygotowanych dokumentów podczas kontroli podatkowych.

Jeżeli Twoja firma spełnia podstawowe kryterium przychodowe lub kosztowe oraz dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo zapraszamy do kontaktu.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000