Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów
Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej odpowiadającej na ww. pytanie, zwróciła się jedna ze Spółek działających na terenie Polski. We wniosku z sierpnia 2010 r., opisywała plan rozszerzenia działalności gospodarczej o nowy profil i tym samym pozyskania nowych klientów. Spółka przewidywała organizację spotkań biznesowych w wynajętych salach konferencyjnych lub restauracjach, za co ponosiłaby koszty posiłków, potwierdzone fakturami VAT lub rachunkami. Spotkania te miały mieć wyłącznie biznesowy charakter i nie realizować wyłącznie celu budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Interpretacja indywidualna wydana 15 listopada 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznawała stanowisko Spółki:
  • za prawidłowe w części dotyczącej spotkań z kontrahentami w wynajętych salach konferencyjnych,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej organizacji tychże spotkań w restauracji.
W uzasadnieniu podane zostały zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskanych dochodów wyrażone w art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).  Zgodnie z art. 15 do kosztów uzyskania dochodów zalicza się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z kolei art. 16 ust. 1 enumeratywnie wymienia wydatki nieuważane za koszty uzyskania przychodów – wszystkie wydatki niewymienione mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiągniętymi dochodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.  Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki w kwestii zaproszenia kontrahentów do restauracji – uznał taką praktykę za przejaw reprezentacji, tj. takim postępowaniu podatnika, którego celem jest budowanie dobrego obrazu firmy.

Minister Finansów 12 września 2016 r. dokonał zmiany interpretacji indywidualnej (DD6.8221.30.2016.MNX), uznając stanowisko Spółki za prawidłowe w części dotyczącej spotkań z klientami w restauracjach. Zaznaczono, że wydatki na zakup artykułów spożywczych (np. kawy, herbaty) na poczęstunki dla kontrahentów w siedzibie Spółki oraz wydatki na zakup usług gastronomicznych poza siedzibą Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest to, aby takie wydatki nie miały wyłącznie na celu stworzenia jak najlepszego obrazu firmy i wykreowania dobrych relacji z klientami.

Zmiana pierwotnej interpretacji otwiera drogę do dokonania korekty deklaracji - zobowiązania podatkowe powstające z mocy prawa przedawniają się po 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Ponadto Spółka, która wskutek zastosowania się do nieprawidłowej wykładni nadpłaciła podatek, ma prawo wnioskować o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.
 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000