Nowelizacja przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnej
W dniu 26 kwietnia 2019 wpłynął projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako ustawa). Zmiana przepisów jest zaproponowana przez rząd i ma umożliwić łatwiejsze kupno ziemi rolnej na terenie wsi i miast do 1 ha. Pierwotna propozycja projektu była jednak korzystniejsza dla zainteresowanych kupnem lub sprzedażą takiej ziemi. Rząd proponował, aby nie było w ogóle ograniczeń w obrocie ziemią rolną na terenie miast, ale w dniu 25 kwietnia 2019 r. zmiana ta została przegłosowana. 

Nowelizacja przewiduje swobodne zbywanie nieruchomości rolnych nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez najemców domów, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych, stanowiących tzw. „grunty niezbędne”, ogródki przydomowe, a także gruntów położonych w granicach administracyjnych miast oraz nieruchomości rolnych stanowiących stawy rybne. 

Dodatkowo zaproponowana definicja „gospodarstwa rolnego” wskazuje na to, że gospodarstwo rolne to takie, w którym łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości rolnych wynosi 1 ha i nie ma wymogu, żeby co najmniej jedna nieruchomość miała 1 ha powierzchni.

Aktualnie, jeżeli nieruchomości te mają powierzchnię co najmniej 0,3 ha, to do ich zbycia stosuje się przepisy obecnie obowiązującej ustawy, co często uniemożliwia np. nabycie mieszkania wraz z ogródkiem przydomowym przez osoby niezwiązane z rolnictwem.

Oznacza to, że można będzie sprzedać lub kupić ziemię rolną na terenie miasta do 1 ha bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia. W ocenie nadchodzącej zmiany są jednak pewne zastrzeżenia. W wypadku gruntów powyżej 1 ha na terenie miast kupujący rolnik indywidualny, tak jak na wsi, będzie musiał osobiście prowadzić gospodarstwo rolne przez pięć lat. 

Ponadto przepisy dotyczące dziedziczeniu ziemi również uległy zmianie. Katalog osób bliskich rolnika został poszerzony o rodzeństwo rodziców oraz pasierba. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których brak jest innych uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych niż wskazane osoby. 

Rząd podkreśla, iż proponowane zmiany spełnią oczekiwania wielu zainteresowanych. Ustawa będzie obowiązywać po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, a planowany termin jej wejścia w życie zakłada się na III-IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000