Jedna deklaracja w nowym formacie zamiast VAT-7 i VAT-7K
Rozpoczęła się praca legislacyjna nad projektem o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Niniejszy projekt ma na celu znacznie uprościć system rozliczeń w podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy zaproponowali wprowadzić zamianę obecnych deklaracji dla podatku od towarów i usług na jedną nową deklarację w formie pliku JPK, uzasadniając to tym, iż będzie to znacznym uproszczeniem systemu VAT dla podatników.

Jakie zmiany proponują autorzy projektu? Głównie w projektowanej ustawie zostały zmienione przepisy dotyczące deklaracji podatkowych i ewidencji VAT. Elementy ewidencji VAT mają pokazywać dane przesyłane obecnie w JPK_VAT oraz zawierać dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy i kontroli. Pozycje z obecnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K zostaną przeniesione do nowej deklaracji w postaci podobnej do pliku JPK. Jako deklaracja w nowym formacie, plik stanowiący rozliczenie w podatku od towarów i usług, będzie przesyłany analogicznie jak obecny plik JPK_VAT.

Zakłada się, że w wyniku wprowadzonych zmian nastąpi znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych dla podatników podatku VAT i uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym.

Jak wspomniano powyżej, znacznym ułatwieniem dla podatników będzie wymóg złożenia tylko jednego dokumentu w terminie miesięcznym, a odpowiednio kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K.
 
Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (UD456)

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000