Coraz bliżej wypłata trzynastej emerytury
Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy z dnia 26 marca 2019 r. – o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  
Niniejszy projekt jest następstwem zapowiedzi PiS o dodatkowej pomocy dla emerytów i rencistów w postaci trzynastej emerytury dla każdego seniora.

Z projektu wynika, iż świadczenie w postaci trzynastej emerytury będą mogli otrzymać emeryci, renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści i emeryci rolnicy, a także osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wszystkim emerytom i rencistom w wysokości najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto. Zważywszy na odliczenia podatku pochodowego oraz składek zdrowotnych świadczeniobiorcy otrzymają świadczenia w wysokości 888,25 zł netto.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiadomiła, iż realizacja niniejszego projektu, tj. wypłaty trzynastej emerytury, to koszt 10,8 mld zł dla budżetu państwa. Należy też zwrócić uwagę na to, iż trzynastą emeryturę ma dostać 9,8 mln osób – emerytów i rencistów – zgodnie z informacjami rządu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z uwagi na to, że 1 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy (pierwotnie proponowany termin wejścia ustawy w życie), wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego może trafić do świadczeniobiorców już pod koniec kwietnia 2019 r. – zapewniają autorzy projektu. 

Podstawa prawna: rządowy projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000